Πεζοπορικές Διαδρομές

Ατελείωτα χιλιόμετρα μονοπατιών μέσα από πανέμορφα δάση από έλατα και καστανιές, σας περιμένουν να τα εξερευνήσετε. Κάθε Σάββατο πρωί οργανώνονται ομαδικές πεζοπορίες με οδηγό, σε συγκεκριμένα μονοπάτια. http://www.petrina.gr/default.asp?page=279&lang=1

Ορειβατικές Διαδρομές

Κρυονέρια-Τσεκούρα: Από το χωριό Κρυονέρια συνεχίζουμε για Περδικόβρυση. Μετά 2 χλμ περίπου κι αφού περάσουμε πέτρινη βρύση, συναντάμε αριστερά του δρόμου το μονοπάτι. Με σχετικά μικρή κλίση και περνώντας πέτρινο αλώνι και ένα ξέφωτο φτάνουμε σε καλάνι με πηγή. Από εδώ το μονοπάτι γίνεται απότομα ανηφορικό στη ράχη δεξιά μας. Φτάνοντας στην κορυφή της ράχης την ακολουθούμε και βγαίνουμε σε διάσελο μπροστά μας. Χωρίς μονοπάτι αλλά με καλή σήμανση και σε γυμνό βραχώδες έδαφος, ακολουθώντας την κορυφογραμμή δεξιά μας, φτάνουμε στην Τσεκούρα. Το μονοπάτι κινείται στο μεγαλύτερο μέρος του μέσα σε ελατόδασος .

Aνω Χώρα-ΤΣΑΚΑΛΑΚΙ: Από την πλατεία και ανηφορίζοντας τα σοκάκια της Άνω Χώρας, βγαίνουμε σε χωματόδρομο, στην κορυφή του χωριού. Διασχίζουμε τον χωματόδρομο και μπαίνουμε για λίγο σε χάραξη χωματόδρομου. Ακολουθούμε το μονοπάτι στα δεξιά του χωμ. Περνάμε 2 στέρνες (μια χωματένια, όπου και πόσιμο τρεχούμενο νερό και μία τσιμεντένια) και ένα πέτρινο εικόνισμα. Περνώντας ξέφωτο, με καλλιέργεια καστανιάς και ακολουθώντας σταθερά ΝΔ πορεία, βγαίνουμε πάλι σε χωματόδρομο. Στα 100 μέτρα συναντάμε διασταύρωση χωματόδρομων και παίρνουμε τον αριστερό. Τον ακολουθούμε για 400 μέτρα και μπαίνουμε στο δασωμένο, στα αριστερά του δρόμου, σε μισοκλεισμένο μονοπάτι , μέσα στο καστανόδασος. Μετά 400 μέτρα συναντάμε πάλι διασταύρωση. Παίρνουμε τον αριστερό χωμ. και συνεχίζουμε για 200 μέτρα. Πάλι στ’ αριστερά του χωματόδρομου, μπαίνουμε σε μη ευκρινές μονοπάτι, για 200 μέτρα. Βγαίνουμε σε χωματόδρομο, απ’ όπου έχουμε οπτική επαφή με το Τσακαλάκι. Ακολουθούμε τον χωμ . και μετά 950 μ. βρίσκουμε πάλι διασταύρωση. Παίρνουμε τον δεξιό ανηφορικό χωματόδρομο και τον ακολουθούμε μέχρι το τέλος του, όπου και βρίσκουμε στάνες. Μπαίνουμε σε ρέμα στα δεξιά και βγαίνουμε σε αυχένα . Χωρίς μονοπάτι , με αρκετή κλίση και σχετικά δύσκολο, πετρώδες έδαφος, βγαίνουμε σε ράχη 80 μέτρα κάτω από την πρώτη κορυφή του βουνού (1697μ). Παρακάμπτοντας την πρώτη κορυφή, βγαίνουμε στην κορυφογραμμή και ακολουθώντας την, φτάνουμε στο Τσακαλάκι. Έχουμε ωραία θέα σε όλο τον ορεινό όγκο της Ναυπακτίας, τα Βαρδούσια, τα βουνά της Ευρυτανίας και της Τριχωνίδας.

Άνω Χώρα – Αμπελακιώτισσα – Τσεκούρα – Κρυονέρια:  Αναχώρηση από την Άνω Χώρα (1.050 μ.) όπου θα ξεκινά η πεζοπορία στο πανέμορφο φαράγγι του Κάκκαβου με κατάληξη στην Αμπελακιώτισσα. Από την Αμπελακιώτισσα (900μ.) ανάβαση στην Τσεκούρα και κατάβαση στα Κρυονέρια (1.312μ.).

Hiking

Hiking in Mountainous Nafpaktia:

Endless kilometers of trails in beautiful forests of fir and chestnut trees, are waiting to be explored. Every Saturday morning organized group hikes, in particular paths. http: //www.petrina.gr/default.asp? Page = 279 & lang = 1

Hiking Routes

“Kryoneria-Tsekoura”: From the village Kryoneria we continue to Perdikovrysi. After about 2 km, and after passing a stone fountain, we find at the left of the road the path. With relatively small slope and passing the stone threshing floor, we reach a carol with a spring. From here the trail becomes steep uphill on the ridge on the right. Reaching the top of the ridge we follow it and we reach a col in front of us. Without path, but well marked and bare rocky terrain, following the ridge to our right, we reach Tsekoura. The trail moves in bulk through a fir forest. Source: http://el.wikiloc.com (Satlani Sula)

“Ano Chora- Tsakalaki”: From the square and heading up the streets of Ano Chora, we come to a dirt road at the top of the village. We cross the dirt road and enter for an etch of the road. We follow the path to the right of the road. We pass two cisterns (an earthen, where is running drinking water and a cement one) and a stone chapel. Passing a glade with a chestnut growing and following steadily a SW course, we go back to the dirt road. At 100 meters we cross dirt roads and we take the left. We follow it for 400 meters and enter the woods, the left of the road in half -closed path through the chestnut forest. After 400 meters we meet a crossroad again. We take the left dirt road and continue for 200 meters. Again on the left side of the dirt road we enter into a non-visible path for 200 meters. We come to a dirt road, where we have visual contact with Tsakalaki. We follow the dirt road and after 950 m. we find again a crossroad. We take the right uphill dirt road and follow it until the end, where we find sheepfolds. We are entering the stream to the right and jump to the nape. Without path, with enough slope and relative difficult, rocky ground, we get on a ridge 80 meters below the first peak of the mountain (1697m). Bypassing the first peak, we get on a ridge and following it, we arrive at Tsakalaki. We have beautiful view of the whole mountains of Nafpaktia, Vardousia, the mountains of Evritania and Trichonidas Source: http://el.wikiloc.com (Satlani Sula)

“Ano Chora – Ampelakiotissa – Tsekoura – Kryoneria”: Departure from Ano Chora (1050 m.) where the hiking starts in the beautiful canyon Kakkavos, ending in Ampelakiotissa. From Ampelakiotissa (900m.) we ascent in Tsekoura and descent in Kryoneria (1.312m.) Source: http://el.wikiloc.com (Agelakis Al)